Mylords Legacy

Farrah

Mylords Legacy Golden Fawcett - "Farrah"

Zwart golden tipped (BSH ny 11), geboren: 18 juni 2018, stamboom: (NL)MU.L018.BSH.165.3.

    Farrah, 6 december 2018.

    Farrah op de NSW, 16 februari 2019.